Svoz odpadů

Svoz odpadů

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Svoz odpadů

 Svoz odpadů v Karlíně zabezpečuje firma EKOR, s.r.o , Havlíčkova 1398/49a,          697 01 Kyjov. 100 % vlastníkem společnosti jsou v současné době města a obce regionu Kyjovska. 

 http://www.ekor.cz/zakladni-udaje.html

 

Svozy odpadů probíhají každé úterý

Svoz bio odpadů - každý sudý týden v roce

Svoz SKO - každý lichý týden v roce

DATA SVOZU PLAST 2019:

14.1./ 28.1./ 11.2./ 25.2./ 11.3./ 25.3./ 8.4./ 23.4./ 6.5./ 20.5./ 3.6./ 17.6./ 1.7./ 15.7./ 29.7./ 12.8./ 26.8./ 9.9./ 23.9./ 7.10./ 21.10./ 4.11./ 18.11./ 2.12./ 16.12./30.12.

 

INFORMACE PRO OBČANY

JAK ZLIKVIDOVAT OLEJ A TUK PO SMAŽENÍ? KAM S NÍM?

Obec Karlín se zapojila do sběru opotřebovaných potravinářských olejů a tuků v PVC obalech – láhvích.

Nevylévejte starý potravinářský olej a tuk do odpadu, raději jej slívejte do plastové nádoby a my - pracovník obce ho bude svážet spolu s plasty, každé liché pondělí.

Snahou projektu je ochrana životního prostředí, veřejného a soukromého majetku od zbytečné a nákladné údržby na odpadních systémech kanalizace.

TUKY A OLEJE DO KANALIZACE ANI DO POPELNICE NEPATŘÍ.

 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

 OÚ v Karlíně pořídila pro své občany tašky na tříděný odpad. Tašky jsou zdarma, obecní úřad chce touto akcí podpořit třídění odpadu v obci.

KOV - v naší obci je kontejner na kov.

Nově je na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad umístněn kontejner pro kovový odpad. Reagujeme tak na nové legislativní požadavky.

Do tohoto kontejneru nepatří plechovky od barev, olejů a jiných nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části.

Na sběr všech těchto odpadů slouží sběrné dvory.

Do kontejneru odkládejte např. plechovky od nápojů, konzervy od potravin, zátky od nápojů (kovové), alobaly a tuby, drobný odpad (hřebíky, skoby apod.), ostatní kovy z domácností (nádobí atd.)

 

I N F O R M A C E

Na základě zvýšení produktivity třídění odpadu dostáváte zdarma pytel na tříděný odpad - plast. Tyto pytle bude po obci svážet obecní zaměstnanec a to každé pondělí v lichém týdnu (pro upřesnění v týdnu jako je sběr komunálního odpadu). Ven před dům dávejte pouze plně naplněné a zavázané pytle. Za ten dostanete do schránky prázdný k dalšímu naplnění. Patří sem PET lahve – sešlápnuté (vejde se jich až 3x více do kontejneru), plastové obaly od mléka a mléčných nápojů, kelímky (od jogurtů, pomazánek, ale i krémů) obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel (vše bez původních zbytků - prázdné), igelitové tašky, mikrotenové a jiné sáčky, potravinové fólie (ne celofán), plastové obaly od různého zboží (drogistického i potravinářského), polystyren bílý (obalový) i tmavý (plastové nádobí, kelímky…), plastové květináče, obaly od CD, DVD, VHS (včetně samotných nosičů).

Nepatří sem – obaly od olejů, obaly silně znečištěné zbytky jídla, obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií, podlahové krytiny, trubky z PVC.

První sběr bude proveden v pondělí 20. dubna 2015.

Dle zájmu připravujeme i sběr papíru. Případné připomínky a dotazy na OÚ.

Obecní úřad upřesňuje občanům svoz plastů v obci – pytle na plasty, které byly doručeny do domácností, měly sloužit jako výzva pro občany, kteří dosud plast netřídili. I nadále platí, že tříděný odpad můžete odnášet do kontejnerů, tak jak jste to dělali dříve. Nemusíte čekat na odvoz plastů od domu. Děkujeme za pochopení a třídění odpadu, kterým dochází ke snižování nákladů na odvoz odpadů a tím i ke snížení poplatku, který platíte za odvoz popelnic.

 

Podmínky svozu nádob SKO (popelnic):

 

Proč třídit bioodpad?

Bioodpad tvoří cca30-40 % komunálního odpadu. Pokud se bioodpad rozkládá na skládce, vznikají výluhy a uvolňuje se nepříjemný zápach a s ním skleníkové plyny (metan, oxid uhličitý). Použití kompostu zlepšuje  kvalitu půdy, do vyčerpaných půd vrací zpět živiny a zvyšuje její úrodnost aniž bychom museli používat průmyslová hnojiva. Tímto je kompostování prospěšné a šetrné k životnímu prostředí a zároveň je to i levnější, vysoce účinná ekologická forma hnojení. 

Vážené spoluobčané,
níže máte k nahlédnutí Příbalový leták ke kompostu KOMPEKOR T, vyráběného z bioodpadu sváženého z Naší obce v zařízení kompostárny v Těmicích. Tento dokument je pro občany, kteří si kompost odebírají, aby věděli, jak s ním nakládat,  aby se předešlo nesprávnému použití výrobku. Upozorňuji, že se jedná o hnojivo a ne o nějaký substrát, do něhož by se daly přímo sázet rostliny.
Zároveň je připojeno i Rozhodnutí o registraci tohoto výrobku jako organického hnojiva, přímo z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, jejichž akreditovanou laboratoří prošel reprezentativní vzorek výstupu z kompostárny při procesu jeho registrace.

Kompektor T  zde ke stažení

Rozhodnutí o registraci zde ke stažení

 

BioodpadBioodpad

 

Nádoby na BIO :

Co patří do bioodpadu z domácností:

Co patří do bioodpadu ze zahrad:

Co do  bioodpadu nepatří:

 

EKOR

Jak vyzrát na odpad?

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.

Proč třídíme odpady?

Staráme se o budounost Země, kterou máme jen jednu a s omezenými, konečnými zdroji materiálu a surovin. Tříděním šetříme materiál, suroviny, zdroje i energii.

EKOKOM

Třídím odpad = šetřím Zemi

1 tuna vytříděného papíru zachrání 2 vzrostlé stromy,  50 % energie a 100 000 litrů vody, které by byly jinak třeba při výrobě papíru pouze ze dřeva.

Využitím materiálu z tříděných PET lahví šetříme ropu, která se nemusí těžit, dopravovat ani rafinovat, šetříme energie. To vše v sobě již materiál PET (polyethylentereftalátu ) má. Můžeme si tedy šetřit zdroje a energie tím, že využijeme materiál PET lahví, stačí je jen vytřídit a odložit na správné místo.

Při tavení skleněných střepů z tříděného skla se spotřebuje o 40 % méně energie než při výrobě skla z primárních materiálů. Energie ušetřená recyklací jedné skleněné lahve by mohla napájet počítač 25 minut, barevnou televizi 25 minut, pračku 10 minut.

Tříděný odpad

Papír

Jaký papír dávat:

Jaký papír nedávat:

Jak dále pomoci:

 

Plastové obaly

PET láhve a plastové nádoby, sáčky, tašky, fólie, plastové kelímky a krabičky od potravin, výrobky z plastů, krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.plast

Které plasty jsou materiálově využitelné?

PET = Polyethylentereftalát, označení  (obaly potravin a nápojů)

HDPE = Vysokohustotní polyethylen (vzduchem tvarované lahve na čisticí prostředky, kojenecké lahve, balící fólie, dále spotřební zboží jako jsou plastové dózy na potraviny, tzv.duté obaly)

LDPE = Polyethylen nízkohustotní (fólie, smršťovací folie pro balení, igelitové tašky, obaly na potraviny).

PS = Polystyren, (pěnový polystyren je zvlášť tříděn na sběrných střediscích odpadu)

Sklo bílé (čiré)

bílé sklo

Patří sem tyto skleněné obaly:                                   

Nepatří do tříděného skla:

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Upozornění: tabulové sklo z oken a ze dveří i když je čiré dávejte do barevného skla, má jiné složení než sklo obalové.

Jak nám pomoci:

 

Sklo barevné

barevné sklo

 

Patří sem tyto skleněné obaly:

Nepatří do tříděného skla:

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Jak nám pomoci:

 

Co kam patří a nepatří

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK