Karlín - Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory

Nastavení velikosti písma
+

Příroda a památky

Přírodní památka Zápověď u Karlína

         Přírodní památka Zápověď u Karlína byla zřízena za účelem ochrany zachovalé vegetace suchých trávníků s výskytem chráněných a vzácných, zejména pak evropsky významného druhu hadince nachového. Prioritním cílem ochrany je zejména udržení příznivého stavu biotopu a udržení, optimálně i posílení populace hadince nachového (Echium russicum), tzn. udržování stavu mezernatých travinobylinných porostů, omezování nepříznivých vlivů okolí. Tak budou zajištěny příznivé podmínky pro existenci a reprodukci dalších předmětů ochrany i ostatních významných druhů.

Přírodní památka Zápověď u Karlína

Autorem fotografie : http://www.fotodoma.cz/ho-karlin/  

Území přírodní památky Zápověď u Karlína leží v Jihomoravském kraji v Kyjovské pahorkatině, přibližně 0,8 km jihozápadně od obce Karlín v nadmořské výšce 230 až 256 m (okraj motokrosového závodiště).

     Z několika ohrožených druhů by měly být vyzdviženy zejména kriticky ohrožená vřetenuška Zygaena bryzae, dále významní modrásci Polyommatus bellargusPolyommatus thersites, z nočních motýlů pak lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae). Z brouků je významný nález chrobáka ozbrojeného (Odonteus armiger). Na ruderální stanoviště s bodláky je vázána např. Agapanthia dahli. Vzhledem k výskytu některých významnějších druhů se dá předpokládat, že zde budou postupem času nalezeny další významné a ohrožené druhy.

Přírodní památka Zápověď u KarlínaPřírodní památka Zápověď u Karlína

Autorem fotografií : http://www.fotodoma.cz/ho-karlin/  

     Fauna rovnokřídlých je rovněž charakteristická výskytem některých vzácných druhů s vazbou na narušované biotopy polostepního charakteru. K nejvýznamnějším druhům náleží cvrček polní (Gryllus campestris) a cvrčivec révový (Oecanthus pellucens) nebo kobylka křídlatá (Phaneroptera falcata). Hojně se vyskytuje kudlanka nábožná (Mantis religiosa), která patří k typickým druhům dlouhostébelných stepních biotopů a luk na jižní Moravě

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin

hadinec nachový (Crambe tataria), mochna rozkladitá (Potentilla patula), pampeliška pozdní (Taraxacum serotinum), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kosatec různobarvý (Iris variegata), hlaváček jarní (Adonis vernalis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), kavyl Ivanův (Stipa pennata). 

 Zápověď u Karlína

Zápověď

ZápověďZápověď

 

ZápověďZápověď