Karlín - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KARLÍN

 

AII.1 - Výkres základního členění  586242_AII.1.pdf (589.3 kB)

AII.2 - Výkres hlavní  586242_AII.2.pdf (860.63 kB)

AII.3 - Výkres VPS, VPO a asanací  586242_AII.3.pdf (530.09 kB)

AII.4 - Výkres koncepce dopravní a technologické infrastruktury  586242_AII.4.pdf (724.37 kB)

AII.5 - Výkres ochrany přírody a krajiny a USES  586242_AII.5.pdf (716.1 kB)

AII.6 - Schéma řešená USES  586242_AII.6.pdf (398.73 kB)

BII.1 - Výkres širších vztahů  586242_BII.1.pdf (10.7 MB)

BII.2 - Výkres koordinační  586242_BII.2.pdf (1.01 MB)

BII.3 - Výkres předpokládaných záborů půdního fondu  586242_BII.3.pdf (862.06 kB)

Textová část A - Výrok  586242_text_vyrok.pdf (3.92 MB)

Textová část B - Odůvodnění  586242_text_oduvodneni.pdf (9.04 MB)

Textová část C - Vyhodnocení vlivu ÚP na URÚ  586242_text_vyhodnoceni_vlivu.pdf (2.49 MB)

Textová část - Identifikace  586242_text_identifikace.pdf (291.88 kB)

Textová část - Průzkumy a rozbory  586242_P+R.pdf (10.63 MB)

Textová část - SEA  586242_text_SEA.pdf (4.02 MB)

Textová část - Vyhodnocení vlivu ÚP na Natura 2000  586242_text_natura.pdf (2.96 MB)