Obec Karlín
obecKarlín

Pamětihodnosti obce

Pamětihodnosti obce Karlín

 

Kaple sv. Karla Boromejského

Nejvýznamnější památkou je Kaple sv. Karla Boromejského. Její přesné datum stavby není známo. 

V Pamětní knize obce Karlína, se mimo jiné píše:

" Zároveň se stavbou školy stavěl se i nynější kostelíček", datováno r. 1882.

- 19. listopadu 1904 dokončena stavba nové věže na kapli p. Zoubkem tesař. mistrem z Vlkoše za obnos 680 Korun.

- 22. června 1910 dovezen zvon Cyril a Metoděj o váze 65 kg, zřízený nákladem dobrodinců zdejších za 240 Korun.

Křížová cesta byla darována z farního kostela ze Šardic.

- 6. listopadu 1910 vysvěceny sochy Cyrila a Metoděje, starými manžely Jaštíkovými kostelíku darovány a ve výklencích v čele kaple umístěny. V roce 1925 daroval stolař Večeřa nové lavice do kaple, kostelník Horáček daroval na svatostánek asi 3000 Kč, ze sbírek zakoupen nový zvon, Juras daroval novou monstranci a Dr. Seidl ze Ždánic daroval 1000 Kč na nové ornáty.        O svatodušních svátcích byl oltář a zvon slavnostně vysvěcen p. děkanem Navrátilem z Hodonína. Rovněž v tyto dny uspořádány hody a přáním některých lidí bylo, by se tyto svatodušní hody ujaly.

V roce 1938 následkem sešlosti stropu a vazby na obecní kapli, byla obec nucená toto opravit, přičemž se kaple o 2 m prodloužila. V roce 1944 byly koupeny sochy do kaple a z dobrovolných sbírek občanů zavedeno elektrické osvětlení.

Zajímavost o zvonech

V roce 1941, když počalo Německo válku s Ruskem, nastal nedostatek barevných kovů, potřebných k výrobě válečných zbraní. Německé úřady nařídily proto odevzdání všech zvonů. V dubnu 1941 byly oba zdejší zvony odebrány pro válečné účely. Od té doby se v obci nezvonilo. Teprve v roce 1944 uspořádali občané sbírku na zakoupení náhradních litinových zvonů. Dne 20. března 1944 byly zvony koupeny v Mar. Horách, vysvěceny a zavěšeny na věž kaple. Při ukončení války oznámilo 15. září 1945 Ministerstvo obchodu Místnímu národnímu výboru, že ve skladě Ministerstva obchodu v Praze je uskladněno více zvonů, mezi nimiž je také zvon z naší obce. Ve skladě byl však nalezen menší historický zvon z r. 1755, který býval pověšen na sloupě ve dvoře a podle dochovaných zpráv, byli jím svoláváni občané na robotu. Druhý větší zvon ve skladě nalezen nebyl. Dle sdělené zprávy skladu Ministerstva průmyslu, byl prý odvezen do Hamburku, kde byl pravděpodobně roztaven a použit k výrobě válečného materiálu. 

 

 

Kaple sv. Karla Boromejského byla od roku 2010 rekonstruována za podpory:

- podřezání vlhkého zdiva kaple, sanační omítky  - financováno z rozpočtu obce Karlín

- výměna všech oken a dveří - financováno MMR

- nová elektroinstalace a topení, celková výmalba kaple -  financováno z rozpočtu obce Karlín.

- v letech 2022 - 2023 se kaple sv. Karla Boromejského dočkala nové fasády. 

kaple

Kapl sv. Karla Boromejského

(Kaple sv. Karla Boromejského před opravou fasády)

Budova školy - nyní budova obecního úřadu

V roce 1855 vystavěla obec karlínská novou budovu školní, na niž přispěl kníže pán Alois II. Josef z Liechtesteinu 100zl., celá budova byla za 600zl. Za učitele Antonína Rozsívala se v roce 1882 zvětšila tehdejší budova školní a panující kníže pan Jan II. přispěl 400zl. Celá stavba stála 4408zl. Jelikož obecní rozpočet činil 2280zl, byla nucena pronajmout stavitelům školy - Šalamounu Weisnerovi a Mořici Zeitkovi obecní pozemky na 14 a ½ roku za roční nájemné 304zl. V roce 1884 zřízena zahrada u školní budovy a v roce 1885 zde vysazeny jabloně a hrušky. Současně pod zahradou byl obnoven a rybami osazen rybníček. Školní zahrada sloužila k rozmnožování a pěstování různých ovocných stromů, které pak byly přesazovány na různá místa v obci i momo obec. V roce 1904 tak bylo vysázeno 23 jabloní a hrušní k silnici u školní zahrady a před domem Bukolských. V roce 1905 bylo vysázeno přes 30 višní k cestě pod vinohrady, v roce 1906 to bylo 14 kaštanů kolem hřbitovní zdi. Roku 1907 přesazeno 46 jabloní a hrušní k silnici nad kapli k opatrování každého občana před jeho domem atd. 

Dne 1 června 1910 započala přístavba školy - dokončena 24. září a vysvěcena 25. září 1910.

Budova OÚ     

Mezi pamětihodnosti, které se v naší obci nacházejí patří také kříže. Každý z nich má svou neopakovatelnou historii. 

 

Svatá trojice

 Svatá trojiceSvatá tojice 

Dne 6. listopadu  1910 byla vysvěcena socha Svaté trojice.

Byla postavena na poli v rohu zvaném Klín p. Janem Trávníčkem, starostou obce.

Svatá trojice se nachází u polní cesty směrem k obecnímu lesíku.

Je zde nápis:

"Ku cti a chvále Boží věnovali manželé Jan a Kateřina TRÁVNÍČKOVI"

 

Hlavní kříž na místním hřbitově

Hlavní pomník na místním hřbitověHlavní pomník na místním hřbitově

 

Kříž u Kaple sv. Karla Boromejského

Kříž u aple sv. Karla Boromejského

Kříž pocházející z roku 1881 s nápisem:

"Nákladem dobrodinců obce KARLÍNA R. 1881

Opraven L.P. 1939".

 

Kříž u státní silnice

Pomník u státní silnicePomník u státní silnice

Rok, kdy byl tento kříž postaven není znám. Nápis na kříže je ve znění:

"Pane Bože náš

jasné oči máš

daleko vidíš

neopouštěj nás."  

 

Kříž u č.p. 37

Kříž u č.p. 37

Tento kříž je datován L.P.1897 s nápisem:

"NÁKLADEM OBCE KARLÍNSKÉ L.P. 1897".

 

Přírodní památka Zápověď u Karlína

Přírodní památka Zápověď u Karlína byla zřízena za účelem ochrany zachovalé vegetace suchých trávníků s výskytem chráněných a vzácných, zejména pak evropsky významného druhu hadince červeného. Prioritním cílem ochrany je zejména udržení příznivého stavu biotopu a udržení, optimálně i posílení populace hadince červeného (Echium russicum), tzn. udržování stavu mezernatých travinobylinných porostů, omezování nepříznivých vlivů okolí. Tak budou zajištěny příznivé podmínky pro existenci a reprodukci dalších předmětů ochrany i ostatních významných druhů.

Přírodní památka Zápověď u Karlína

Autorem fotografie : http://www.fotodoma.cz/ho-karlin/  

Území přírodní památky Zápověď u Karlína leží v Jihomoravském kraji v Kyjovské pahorkatině, přibližně 0,8 km jihozápadně od obce Karlín v nadmořské výšce 230 až 256 m (okraj motokrosového závodiště).

     Z několika ohrožených druhů by měly být vyzdviženy zejména kriticky ohrožená vřetenuška Zygaena bryzae, dále významní modrásci Polyommatus bellargusPolyommatus thersites, z nočních motýlů pak lišaj pryšcový (Hyles euphorbiae). Z brouků je významný nález chrobáka ozbrojeného (Odonteus armiger). Na ruderální stanoviště s bodláky je vázána např. Agapanthia dahli. Vzhledem k výskytu některých významnějších druhů se dá předpokládat, že zde budou postupem času nalezeny další významné a ohrožené druhy.

Přírodní památka Zápověď u KarlínaPřírodní památka Zápověď u Karlína

Autorem fotografií : http://www.fotodoma.cz/ho-karlin/  

     Fauna rovnokřídlých je rovněž charakteristická výskytem některých vzácných druhů s vazbou na narušované biotopy polostepního charakteru. K nejvýznamnějším druhům náleží cvrček polní (Gryllus campestris) a cvrčivec révový (Oecanthus pellucens) nebo kobylka křídlatá (Phaneroptera falcata). Hojně se vyskytuje kudlanka nábožná (Mantis religiosa), která patří k typickým druhům dlouhostébelných stepních biotopů a luk na jižní Moravě

Přehled zvláště chráněných druhů rostlin

hadinec červený (Crambe tataria), mochna rozkladitá (Potentilla patula), pampeliška pozdní (Taraxacum serotinum), kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kosatec různobarvý (Iris variegata), hlaváček jarní (Adonis vernalis), sasanka lesní (Anemone sylvestris), zvonek sibiřský (Campanula sibirica), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), kavyl Ivanův (Stipa pennata). 

 Zápověď u Karlína

Zápověď

ZápověďZápověď

 

ZápověďZápověď

 

 

Rychlý kontakt

Obecní úřad Karlín
Karlín č.60
696 14 Čejč

Úřední hodiny

  • PO  16:00 - 19:00 
  • ST   09:00 - 12:00

Czechpoint

CZECHPOINT

Odkazy

KRIZPORT

Logo Kyjovské Slovácko v pohybu

Logo chytré blodýny

Rozpočet

Rozpočet

Aktuální počasí

dnes, úterý 23. 7. 2024
slabý déšť 25 °C 18 °C
středa 24. 7. déšť 22/16 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 23/14 °C
pátek 26. 7. jasno 27/13 °C

Datum a čas

Dnes je úterý, 23. 7. 2024, 6:49:42

Facebook