Obec Karlín
obecKarlín

Mimořádná opatření

OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

Vážení spoluobčané, v této rubrice najdete veškeré informace k prevenci šíření koronaviru. Zde budeme zveřejňovat všechny informace a upozornění, které OÚ Karlín obdrží oficiální cestou od ministerstev, Bezpečnostní rady státu, či jiných orgánů:

Úřední hodiny OÚ Karlín:

Po    16.00 - 19.00 hod.
St     09.00 - 12.00 hod.   

Veškeré informace pro veřejnost jsou exkluzivně uváděny na stránkách MZ ČR zde

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 

MZ_zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-s-účinností-od-25.-do-26.-7.-2020

MZ_zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-s-účinností-od-25.-do-26.-7.-2020.pdf (264.99 kB)

MZ_zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-s-účinností-od-27.-7.-2020-do-odvolání

MZ_zákaz-a-omezení-hromadných-akcí-s-účinností-od-27.-7.-2020-do-odvolání.pdf (234.61 kB)

Od července budou roušky povinné jen v regionech se zhoršenou epidemiologickou situací

18. 6. 2020

Vývoj epidemiologické situace v České republice zůstává ve většině regionů i nadále příznivý. Pracovní skupina pro rozvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví proto doporučila další rozvolnění. Dojde kromě vybraných regionů ke zrušení plošné povinnosti nošení ochrany dýchacích cest, k navýšení kapacity pro konání hromadných akcí a zrušení omezené otevírací doby u zařízení stravovacích služeb. Mimořádná opatření se přesouvají na regionální úroveň.

ROUSKA2

Již od 1. července nastane díky příznivé epidemiologické situaci dlouho očekávané zrušení plošné povinnosti nosit roušku či jinou ochranu úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních prostorech. Opatření se nově budou přijímat jen na regionální úrovni. Povinnost nošení roušek tak zůstane výhradně v lokálních ohniscích, abychom předešli dalšímu šíření nákazy. „S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci uvolňujeme plošná opatření a posouváme je na lokální úroveň. Pokud k 1. červenci zůstane většina regionů bez nových případů, není namístě opatření prodlužovat v celé republice. Nošení roušek ve vnitřních prostorech nebo prostředcích hromadné dopravy by od tohoto data zůstalo už jen v regionech s vyšší incidencí covid-19. Budeme průběžně situaci v regionech vyhodnocovat a v případě, že se někde zvýší počet případů, místní hygiena přijme v dané lokalitě nezbytná opatření tak, aby situace v ČR zůstala pod kontrolou jako doposud,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
V regionech se zhoršenou epidemiologickou situací bude povinné nošení roušky přes nos a ústa při jízdě v taxislužbě, na vnitřních hromadných akcích, na venkovních hromadných akcích při vzdálenosti do 1,5 metru od jiné osoby, v prostorech kin, v divadlech a při jiných kulturních a sportovních akcích, v prostorech zdravotních a sociálních zařízení. Ochranu nosu a úst budou mít dále povinnou zaměstnanci služeb péče o tělo např. kadeřníci/e, dále zaměstnanci zařízení stravovacích služeb a jiných provozoven při kontaktu s klienty na vzdálenost do 1,5 metru a bez jiné ochrany, např. bariéry z plexiskla na pultu.
Další významnou změnou s počátkem července je také povolení provozu zařízení stravovacích služeb mezi 23:00 a 6:00 hodinou a možnost konzumace občerstvení v prostorách hlediště a sálu. I v tomto případě by se povolení pravděpodobně netýkalo lokálních ohnisek nákazy. „V místech se zvýšeným výskytem osob nakažených onemocněním covid-19 ponecháme nynější epidemiologická opatření. Za současné situace by se tak stalo v Praze a v okrese Karviná, ale uvidíme, jaký bude vývoj v dalším týdnu. Průběžně budeme situaci vyhodnocovat a s dostatečným předstihem budeme informovat o tom, kterých regionů se budou omezení týkat,“ uvedla Jarmila Rážová, hlavní hygienička ČR.
Některé výrazné změny nastanou i v nejbližších dnech. Od pondělka 22. června se navyšuje kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500 na 1000 osob, povoluje se provoz koupališť, ZOO a dalších zahrad bez limitu návštěvnosti a ruší se také rovněž limit 10 m2 a povinných odstupů mezi osobami u muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných zařízení. Provozy se tak navrátí ke svému běžnému provozu. „I nadále je však nezbytné myslet v místech se zvýšenou koncentrací osob na důslednou hygienu rukou a zejména dodržování bezpečných rozestupů, to však již nebude povinné, ale na úrovni doporučení,“ zdůraznil Rastislav Maďar, vedoucí Pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření při MZČR.   
Další důležitou změnou od pondělí 22. června je povolení veletrhů a dalších hromadných akcí s maximální účastí do 5000 osob ve stejný čas. „V případě větších akcí je nezbytné rozdělit návštěvníky do sektorů s vlastním zázemím (například toalety, občerstvení, vchod apod.) a s maximálním počtem 1000 osob na jeden sektor. Tyto sektory mohou být i mobilní, ale platí, že musejí být funkčně odděleny, např. přenosným oplocením, umístěním v jiné části areálu případně jinou formou. Odstup mobilních sektorů musí být nejméně čtyři metry, přičemž počet sektorů na jednom místě nesmí přesáhnout pět,“ upřesnil podmínky Rastislav Maďar. Dále platí, že pro sportovní stadiony bude zachován dosavadního limit maximálně čtvrtina celkové kapacity sektoru, tedy i nadále bude obsazena každá druhá řada a každá druhá sedačka.
Příznivé změny nastávají i pro lázeňský sektor. Od 22. června se ruší opatření, které ukládá poskytovatelům lázeňských služeb povinnost poskytovat skupinové léčebné procedury za účasti nejvýše 10 osob, zároveň se rozvolňují pravidla pro společné stravování lázeňských hostů. 
Změny čekají také studenty. U přijímacích zkoušek na vysoké školy budou moci za podmínky nošení roušky od 19. června sedět ve vzdálenosti bližší než 2 metry. Dobré zprávy přináší mimořádné opatření také pro všechny žáky – na konci školního roku si budou moci osobně přijít pro vysvědčení.
„I přesto, že se chystáme významně rozvolnit plošná protiepidemická opatření, chtěl bych na všechny apelovat, aby se i nadále vyhýbali místům se zvýšenou koncentrací osob, dodržovali hygienu rukou a pokud se necítí zdravotně dobře, aby zůstali doma a vyhledali pomoc lékaře či se obrátili na příslušnou krajskou hygienickou stanici,“ uzavřel ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. 

 

V pondělí 15. června dochází k dalšímu rozvolnění hygienických opatření

12. 6. 2020

Vzhledem k přetrvávající příznivé epidemiologické situaci je možné od pondělí 15. června přistoupit k dalšímu uvolňování protikoronavirových opatření. Shodla se na tom epidemiologická skupina na Ministerstvu zdravotnictví. Změny nastanou v pravidlech povinného používání roušek, dále v oblasti konání hromadných akcí a u některých provozoven a služeb.

Výrazná změna nastane pro pořadatele hromadných akcí, které se konají ve stavebně členěných areálech. Zde bude možná účast nejvýše 500 osob ve stejný čas v každém ze stavebně oddělených sektorů areálu. „Toto povolení však bude možné pouze při využití nejvýše pěti takovýchto sektorů, například v rámci sportovního stadionu, přičemž každý z nich má svůj vstup z venkovních prostor i dostatečné zázemí, a účastníci se nemohou pohybovat mezi sektory. Dále bude nutné zajistit specifické rozmístění diváků v daném sektoru,“ upřesnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ke konání hromadných akcí ve venkovních prostorách obecně platí, že musí být dodržován odstup mezi osobami nejméně 1,5 metru, s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých, při menší vzdálenosti než 1,5 metru od sebe, mají povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest. U hromadných akcí ve vnitřních prostorách, s výjimkou hlediště kin, divadel, koncertních sálů apod., platí stále odstup 2 metry i povinnost nosit roušku.

Další úleva přichází v pravidlech používání ochranných prostředků dýchacích cest. Od 15. června už nebude povinné používat tyto prostředky ve venkovních prostorech ani tam, kde budou dvě osoby v blízké vzdálenosti. Povinnost používání roušek ale bude platit při účasti na hromadné akci ve venkovních prostorách, pokud zde dochází ke kontaktu osob ve vzdálenosti menší než 1,5 metru. „Nadále však ještě nějakou dobu zůstává v platnosti nošení roušek ve všech vnitřních prostorách staveb a v prostředcích veřejné dopravy,“ dodává ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Částečné zmírnění restrikcí nastane v případě některých provozoven a služeb. Na farmářských a ostatních trzích bude možné prodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci. Nicméně i nadále bude nutné, aby byl zajištěn odstup mezi zákazníky nejméně 2 metry. V případě holičství a kadeřnictví nebude již platit nařízené dodržování odstupů alespoň 2 metry mezi holiči a zákazníky od ostatních holičů a zákazníků. V oblasti regenerace a wellness dojde k umožnění provozu parních saun. Provozovatelé saun budou moci realizovat saunové ceremoniály, pro zákazníky těchto provozů bude platit, že nemusí udržovat větší rozestupy než určují standardní hygienické normy. Koupalištím bude povoleno spustit vodní atrakce s tvorbou vln a proudící vodou jako např. houpací bazén, divoká řeka apod. Restaurace už mohou využít bufetové stravování formou tzv. švédských stolů. Kinům, divadlům a podobným provozům se umožňuje uskutečňovat prodej potravin včetně nápojů. I nadále však bude platit, že diváci v hledišti či sále nekonzumují žádné potraviny či nápoje. „Toto opatření je třeba stále respektovat, jelikož divadla i kina mohou využívat plnou kapacitu hlediště a není povinné dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi diváky. Při konzumaci potravin a nápojů by tak v důsledku odložení roušek mohlo snáze dojít k šíření nákazy. Na rozdíl od restaurací směřují sekrety z dýchacích cest na blízkou vzdálenost směrem k cizím osobám sedícím v předchozí řadě “ doplnil vedoucí Pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření Rastislav Maďar.  

Ochranné opatření ohledně omezení překročení státní hranice ČR od 15. 6. 2020 rozšiřuje výjimky na všechny kvalifikované pracovníky vykonávající profese spadající do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a do Programu klíčový a vědecký personál, za podmínky předložení negativního testu na covid-19. Ochranné opatření upravuje také podmínku nevydat vízum žadatelům, kteří nejsou v definovaných výjimkách zahrnuti.

Opatreni vlady 5.6. 2020

Opatreni vlady 5.6..pdf (209.63 kB)

25. května 2020

Opatreni 25.5.2020 - Vláda České republiky dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky

Opatreni vlady 25.5.2020.pdf (131.79 kB)

 • restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) – povolení se vztahuje také na provoz stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m2;
 • hotely, venkovní kempy a další ubytovací zařízení;
 • taxislužby (dosud nepovolené);
 • živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing, permanentní make-up apod.);
 • zoologické, botanické a dendrologické zahrady (vnitřní prostory);
 • hrady a zámky (vnitřní prostory);
 • přírodní a umělá koupaliště (krytá i nekrytá);
 • sauny a wellness centra;
 • možnost návštěv v sociálních a zdravotnických lůžkových zařízeních;
 • organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí;
 • hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob;
 • možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin.

uvolňování opatření

uvolňování opatření

7. května 2020

sb083-20.pdf (104.5 kB)

sb0084-2020.pdf (235.03 kB)

sb085-20.pdf (90.11 kB)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 4. května 2020

sb082-20-AK.pdf (113.25 kB)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. dubna 2020

sb081-20-AK.pdf (112.04 kB)

Nouzový stav se prodlužuje do 17. května 2020

sb080-20-AK.pdf (117.91 kB)

27. 04. 2020

sb073-20.pdf (176.26 kB)

sb074-20.pdf (105.81 kB)

sb075-20.pdf (92.77 kB)

27. dubna 2020 se povoluje

24. 04. 2020 - Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření, od pondělí mohou otevřít větší provozovny


Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 vláda Andreje Babiše na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření. Od pátku byla změněna pravidla omezení volného pohybu osob a lidé mohou chodit na veřejnosti či sportovat v až desetičlenných skupinkách. Od pondělí budou moci otevřít i provozovny až do 2 500 metrů plochy s výjimkou těch v nákupních centrech.

Od pátku 24. dubna se změní pravidla pro pohyb a pobyt na veřejnosti. Pohyb venku a při sportování bude omezen na nanejvýš desetičlenné skupiny, pokud nejde o rodinné příslušníky či výkon profese, a lidé si musí od sebe udržovat alespoň dvoumetrový odstup. Věřící se budou moci zúčastnit bohoslužeb, pokud jich v kostele či sboru nebude více než patnáct najednou a dodrží stanovená hygienická pravidla. Povolena je i spolková činnost, které se nesmí účastnit najednou více než deset osob.

Vláda Andreje Babiše také rozhodla, že urychlí naplánovaný scénář otevírání obchodů a provozoven. Od pondělí 27. dubna tak budou moci kromě již avizovaných menších krámků a provozoven otevřít i ty větší, a to až do 2 500 metrů prodejní plochy. Od pondělí mohou spustit provoz také posilovny, fitness centra a tělocvičny, ovšem bez možnosti využívat šatny a sprchy, autoškoly či zoologické a botanické zahrady s výjimkou uzavřených pavilonů.

Povolení se nadále netýká provozoven ve velkých nákupních centrech nad 5 000 m2, které nemají vlastní vstup zvenku, stravovacích zařízení s výjimkou prodeje výdejním okénkem a také provozoven, ve kterých dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka. Všichni provozovatelé budou muset splnit přísné hygienické podmínky a nároky, například na dodržování nejméně dvoumetrového odstupu mezi zákazníky, na dezinfekci či na vybavení prodejen. Například zákazníci v prodejnách s oblečením si nebudou moci zboží zkoušet, zoologické zahrady zase mohou prodávat vstupenky jen on-line a to tak, aby se v areálu nenacházelo více než 150 osob na hektar plochy. Urychlit by se mohly i další vlny uvolňování, jak uvádí tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu.

Od pondělí také platí, že na konzultace, klinickou a praktickou výuku a praxi na vysoké škole či do vysokoškolské knihovny mohou začít individuálně chodit i studenti nižších ročníků.

Ministři od pondělí 27. ledna také na návrh Ministerstva vnitra změnili pravidla pro překračování státních hranic. Okruh cizinců, kteří mohou za vládou stanovených podmínek vstoupit do České republiky, se rozšířil o občany EU, kteří přijíždějí za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo jako studenti vysokých škol ze zemí EU. Pro české občany a cizince s trvalým pobytem nově platí, že buď při návratu do ČR předloží potvrzení o negativním testu na COVID-19, nebo půjdou do karantény. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva vnitra.

Vláda také souhlasila s rozhodnutím ministra zdravotnictví zrušit zákaz přijímat pacienty do lázeňské rehabilitační péče. Lázeňská zařízení budou ale moci ubytovávat klienty jen po jednom v pokoji s výjimkou členů společné domácnosti, omezeno bude i společné stravování a skupinové procedury. Ministerstvo zdravotnictví také snížilo nároky na vyčlenění lůžek pro klienty sociálních služeb s prokázaným onemocněním COVID-19 v krajských a pražských zařízeních lůžkové péče, a to z 60 na alespoň 10 lůžek na 100 000 obyvatel.

Vláda schválila rovněž návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu, který předloží Parlamentu k projednání ve stavu legislativní nouze. Cílem mimořádného zákona je pomoci spolkům a sportovním organizacím, které byly postiženy dopady koronavirové krize. Na tyto neziskové organizace se totiž nevztahuje žádný ze zatím vládou vypsaných programů na pomoc ekonomickým subjektům. Vláda proto navrhuje v tomto směru rozšířit pravomoci Národní sportovní agentury, aby mohla připravit návrh příslušného dotačního programu.

Vláda vzala na vědomí také realizaci Studie kolektivní imunity SARS-CoV-2-CZ-Preval, do které se ode dneška zapojilo pět velkých zdravotnických zařízení v České republice s cílem zjistit na základě reprezentativního vzorku testů na přítomnost protilátek nemoci COVID-19, kolik osob v České republice tuto nemoc prodělalo a má proti ní v těle vytvořené protilátky. Informace o studii obsahuje tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví.

Výsledky jednání vlády: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-23-dubna-2020-181165/.

 

 24. 04. 2020  - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

sb070-20-AK.pdf (140.25 kB)

sb069-20.pdf (181.98 kB)

20. 04.2020 Mimořádné opatření - Chytrá karanténa

Mimořádné_opatření_-_Chytrá_karanténa.pdf (233.87 kB)

Sbírky zákonů č. 65 a 66.

sb065-20-AK.pdf (97.93 kB)

sb066-20-AK.pdf (92.14 kB)

HARMONOGRAM UVOLNĚNÍ PODNIKATELSKÝCH A DALŠÍCH ČINNOSTÍ

NÁVRH NA UVOLNĚNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

15. dubna - Kyjovské Slovácko v pohybu zveřejnilo souhrn informací o podpoře pro podnikatele v souvislosti s Coronavirem na jednom místě:

https://www.kyjovske-slovacko.com/cs/coronavirus-info-pro-podnikatele 

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. dubna 2020

sb062-20-AK.pdf (91.66 kB)

9. dubna 2020:

Obecní úřad Karlín oznamuje občanům, že dnes odpoledne bude pracovník obce pan Bednařík rozvážet dezinfekční prostředek v 0,5l balení. Každý občan obdrží zdarma 1 balení. Prostředek je určen především k dezinfekci rukou, ale můžete jej použít i k dezinfekci povrchů v domácnosti. Při jeho používání dbejte prosím bezpečnostních opatření. Pokud má ještě někdo z občanů zájem o roušku, požádejte o ni při rozvozu dezinfekce. Lahvičky od desinfekce po vypotřebování nevyhazujte, můžete použít k případnému opětovnému naplnění.

 

ZÁKON ze dne 9. dubna 2020 o kompenzačním bonusu a o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči

sb059-20-AK.pdf (114.23 kB)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2020 o prodloužení nouzového stavu

sb058-20-AK.pdf (115.81 kB)

Datovka pomáhá

datovka-pomaha.docx (17.9 kB)

Mimořádné opatření - maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách 6.4.2020

6.4.2020 MZDR 15190-2020-3 MO-maloobchodní-prodej-a-prodej-služeb-v-provozovnách-1.pdf (245.91 kB)

Mimořádné opatření - omezení pohybu osob s výjimkami 6.4.2020

6.4.2020 MZDR 15190-2020-4 MO-omezení-pohybu-osob-s-výjimkami.pdf (242.31 kB)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. dubna 2020

sb056-20-AK.pdf (106.54 kB)

Leták se zásadami pro pomoc sobě a druhým s názvem "Jak žít spolu a s virem". Jeho cílem je podpořit společné zvládání pandemie koronaviru. "Ať chceme nebo nechceme, patříme k sobě a potřebujeme se. Nejsme v tom sami."

Jak_žít_spolu_a_s_virem_Covid-19_20-3-2020.pdf (89.99 kB)

 

Aplikace Záchranka – novinky

Od února 2020 využívá Jihomoravský kraj k možnému dalšímu varování občanů možností aplikace Záchranka. Prostřednictvím aplikace Záchranka nejsou předávány pouze standartní varování, ale i informace, které reagují na danou krizovou situaci či mimořádnou událost.

Kompletní informace o možnostech aplikace Záchranka lze získat na webové stránce https://www.zachrankaapp.cz , kde je samostatná sekce věnována právě systému Varovných upozornění: https://www.zachrankaapp.cz/cs/emergency-alerts 

Aplikace Záchranka se neustále vyvíjí a reaguje na nové výzvy. Nyní je to situace týkající se nového koronaviru COVID-19, kde byly spuštěny následující novinky:

 1. Uživatelé Aplikace Záchranka v případě podezření na COVID, či v případě probíhajícího onemocnění, či pobytu v karanténě mohou tuto informaci zadat do aplikaci do sekce “Dočasná informace“ nebo “Zdravotní údaje". Dají tak tuto důležitou informaci okamžitě vědět záchranářům v případě volání na linku 155. 

 

 1. K dispozici je nová aktualizace aplikace verze 4.6.7 která v sekci “Informace“ obsahuje i nové tlačítko “Koronavirus“ s přímým odkazem na stránky MZČR a chatbota Anežku. Nová verze také na Androidu opravuje problémy na některých zařízeních, kdy nebyla notifikace zobrazena na uzamčené obrazovce, či nebyla korektně načtena historie varování.

 

Aplikace Záchranka rozšiřuje spolupráci se systémem Mobilní rozhlas v rámci společné iniciativy SDVO. Při zadávání varování a vybrání rozeslání současně na Mobilní rozhlas je varování odesláno i všem obcím či městským částem, které systém využívají. Významně se tak zvyšuje rozsah sdělení. V rámci Brna za poslední měsíc vzrostl počet zapojených částí systému MR z 5 na 7. V Jihomoravském kraji vzrostl za poslední měsíc počet zapojených obcí z 89 na 89 na 108.

Desatero

Aktualizovaná práva a povinnosti občanů za současného krizového stavu.

Pro občany nejjednodušší přehled na jednom místě.

https://koronavirus.mzcr.cz/manual-pro-obcany-prava-a-povinnosti-za-nouzoveho-stavu/

 

Opatření obecné povahy vlády o prodloužení kontrol na hranicích.

opatreni obecne povahy.docx (31.76 kB)

Třídit odpad smí jen "zdravé" domácnosti. Roušky vyhazujte do černé popelnice, ale v plastovém obalu

Během nouzového stavu kvůli šíření viru COVID-19 je potřeba upravit i rutiny nakládání s domácím odpadem. Domácnosti s osobami v karanténě či prokázaným onemocněním by neměly třídit odpad, ten navíc musí i do směsného kontejneru řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky. Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů, varuje Státní zdravotní ústav (SZÚ). Odvoz materiálu na sběrné dvory je nutné odložit na později. Co s odpadem v době koronavirové pandemie radí leták MŽP.

Aby bylo možné udržet základní občanské služby jako svoz a likvidace odpadů, je potřeba chránit popeláře před kontaktem s nákazou. Běžný domácí odpad, který nepočká, musíte zabezpečit a až poté odložit do černé popelnice nebo kontejneru, odpady na sběrný dvůr ale odvezte až po ukončení mimořádných opatření. Pro domácnosti v karanténě také platí, že v době koronavirové pandemie nesmí třídit odpad do barevných kontejnerů.

Jak při likvidaci odpadů přesně postupovat radí leták MŽP (PDF, 506 kB). Ten seznamuje s doporučeními SZÚ pro domácnosti, ve kterých se vyskytují osoby v povinně nařízené karanténě nebo osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, ale také pro všechny, kteří se při nezbytném pohybu venku chrání ochrannými pomůckami jako jsou roušky a rukavice. Upřesňuje také možnosti likvidace odpadu pro obce, které by se ocitly v plošné karanténě.

Více než obvykle je teď důležitá i základní poučka pro manipulaci s odpadky - řádně si umyjte ruce. A teď nejen po odnosu odpadků, ale i před ním.

Leták

SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330.pdf (508.37 kB)

EKOKOM_LETAK_PANDEMIE_A4NA SIRKU_SMALLSIZE

Děti do 2 let a samotní řidiči v autě nemusí nosit pokrývku úst a nosu mimo bydliště

 

Vláda vzala na vědomí několik mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví. Podpořila výjimku pro nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) a prodloužení krizových opatření.

Na základě jednání vlády vydalo Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 31. března 2020 mimořádné opatření, kterým se stanovují výjimky z dosud platného krizové opatření schváleného vládou. Děti do dvou let věku a řidiči motorových vozidel, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, nově nemusí mít pokrývku úst a nosu. Pro ostatní nadále platí povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest v místech mimo bydliště. Takovou ochranou je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Shodli jsme se, že roušky či podobná zábrana úst a nosu může velmi malým dětem znesnadňovat dýchání, proto jsme stanovili výjimku pro děti do dvou let. Také není nutné, aby řidiči, kteří jsou sami v uzavřeném vozidle, kdy nehrozí přenos šířením kapének na jinou osobu, měli nutně roušku,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na základě jednání vlády se také se stávajícími výjimkami prodlužuje uzavření obchodů, restaurací, omezení pohybu osob a omezený provoz úřadů do 11. dubna 2020. „Z hlediska epidemiologické situace a vývoje onemocnění je na místě, abychom tato opatření nyní drželi minimálně do doby velikonoční. Můžeme tak zásadním způsobem ovlivnit průběh epidemie u nás. Poté vše znovu vyhodnotíme. Musíme být trpěliví. Děkuji všem, že opatření dodržují,“ dodal ministr Vojtěch.

Tisková zpráva ze dne 30. března 2020

DESATERO KE KORONAVIRU

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. března 2020

sb051-20-AK.pdf (109.86 kB)

Sbírka zálonů  - rozeslána dne 27. března 2020

sb048-20.pdf (132.37 kB)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2020

sb047-20-AK.pdf (96.38 kB)

Mimořádné opatření výjimky z uzavření obchodů

Mimořádné-opatření-výjimky-z-uzavření-obchodů.pdf (1.32 MB)

Základy základů pro práci s prožíváním krize

Základy základů pro práci s prožíváním krize.pdf (74.43 kB)

TISKOVÁ ZPRÁVA MŽP - S ohledem na vyhlášený stav nouze se ohlašovací povinnosti pro soukromou i veřejnou sféru odkládají o tři měsíce

TZ MZP_ohlašovacípovinnosti.docx (25.49 kB)

Mimořádné opatření te dne 23. března 2020

Mimořádné_opatření_-_volný_pohyb_osob_na_území_ČR.pdf (825.3 kB)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. března 2020

USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 23. 3. 2020.pdf (106.16 kB)

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Usnesení 5_KŠ JMK_23.03.2020.pdf (1.35 MB)

OPATŘENÍ VLÁDY PŘI NOUZOVÉM STAVU ZE DNE 23.03.2020

Veškerá opatření, která vláda vydala v nouzovém stavu, se prodlužují do 1. dubna.

Nadále platí také zákaz volného pohybu. Nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

Senioři budou nově ve velkých obchodech nakupovat od 08:00 do 10:00v menších už omezení platit nebude. Kabinet opatření upravil od čtvrtka podruhé.

Přejeme všem pevné zdraví a děkujeme za Vaši ohleduplnost a pochopení.

Nový informační portál MZ ČR

https://koronavirus.mzcr.cz/

PRO AKTUÁLNÍ VÝVOJ SITUACE DOPORUČUJEME SLEDOVAT MÉDIA, např. ČT24.

https://special.novinky.cz/covid-19/

COVID-19 leták

COVID-19_letakstarostum.pdf (848.19 kB)

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 21. března 2020, 18:00 hod.

TISKOVÁ ZPRÁVA.pdf (378.32 kB)

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - doba pro seniory

Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory (1).pdf (208.57 kB)

Informace ohledně roušek - návod ze stránek Svazu měst a obcí, jak o ně pečovat, aby maximálně sloužily svému účelu:
https://www.smocr.cz/…/jak-se-starat-o-doma-vyrobenou-rousk…

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ 20. března  2020

Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory.pdf (208.59 kB)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 o přijetí krizového opatření

USNESENÍ VLÁDY ZE DNE 19. BŘEZNA 2020.pdf (96.73 kB)

Stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání s ochrannými rouškami

Stanovisko SZÚ:

http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-1

Doporučení MŽP:

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihmoravského kraje ze dne 18. 3. 2020

ROZHODNUTÍ hejtmana JMK.pdf (162.14 kB)

Rozhodnutí o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy

Rozhodnutí - regulace dopravy.pdf (336.45 kB)

Desatero cestování během celostátní karantény

Infomail 2020-08a.pdf (108.58 kB)

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření ze dne 15. 3. 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.pdf (137.03 kB)

Opratření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic České republiky:

Opatreni vlady.pdf (1.36 MB)

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. března 2020 o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

NAŘÍZENÍ VLÁDY.pdf (93.03 kB)

Opatření obecné povahy

Opatření obecné povahy.docx (32.81 kB)

Příloha - Místa určená k  překračování vnitřních hranic České republiky

Priloha OOP.docx (27.67 kB)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády ze dne 14. března 2020.pdf (91.89 kB)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020

Usnesení vlády ze dne 12. března 2020.pdf (91.93 kB)

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 197
o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY - znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.pdf (127.98 kB)

NOUZOVÝ STAV

NOUZOVÝ STAV.pdf (91.93 kB)

infolinky

desatero

informace

I

 KU JmK - letak A4 koronavirus B (2)

 

 

 

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Rychlý kontakt

Obecní úřad Karlín
Karlín č.60
696 14 Čejč

Úřední hodiny

 • PO  16:00 - 18:00 
 • ST   09:00 - 11:00

Czechpoint

CZECHPOINT

Odkazy

KRIZPORT

Logo Kyjovské Slovácko v pohybu

Logo chytré blodýny

Rozpočet

Rozpočet

Aktuální počasí

Počasí dnes:

15. 8. 2020

bourka

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 26 až 30°C. Noční teploty 18 až 14°C.

Datum a čas

Dnes je sobota, 15. 8. 2020, 9:58:02

Facebook

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3
4
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6