Obec Karlín
obecKarlín

Svoz odpadů

Svoz odpadů v Karlíně zabezpečuje firma EKOR, s.r.o ,

Havlíčkova 1398/49a,    

697 01 Kyjov.

100 % vlastníkem společnosti jsou v současné době města a obce regionu Kyjovska. 

 http://www.ekor.cz/zakladni-udaje.html

 

Svozy odpadů (KO a BIO) probíhají každé úterý v časných dopoledních hodinách

Svoz SKO - každý lichý týden v roce

Svoz bio odpadů - každý sudý týden v roce

 

OÚ Karlín oznamuje občanům, že se vybírá poplatek za svoz komunálního odpadu na r. 2021. 

Poplatek činí 460 Kč osobu/rok

 

Kalendář svozu odpadů Karlín 2021:

Kalendář odpady.xlsx (90.77 kB)

UPOZORNĚNÍ: Pytlový sběr plastů je prováděn v brzkých ranních hodinách, proto pytle dávejte před dům večer před dnem svozu.

 

Informace pro občany

JAK ZLIKVIDOVAT OLEJ A TUK PO SMAŽENÍ? KAM S NÍM?

Obec Karlín se zapojila do sběru opotřebovaných potravinářských olejů a tuků v PVC obalech – láhvích.

Nevylévejte starý potravinářský olej a tuk do odpadu, raději jej slívejte do plastové nádoby a pracovník obce ho bude svážet spolu s plasty, každé liché pondělí.

Snahou projektu je ochrana životního prostředí, veřejného a soukromého majetku od zbytečné a nákladné údržby na odpadních systémech kanalizace.

TUKY A OLEJE DO KANALIZACE ANI DO POPELNICE NEPATŘÍ.

 

TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

OÚ v Karlíně pořídila pro své občany tašky na tříděný odpad. Tašky jsou zdarma, obecní úřad chce touto akcí podpořit třídění odpadu v obci.

KOV - v naší obci je kontejner na kov.

Na stanovišti kontejnerů na tříděný odpad je umístněn kontejner pro kovový odpad. Reagujeme tak na nové legislativní požadavky.

Do tohoto kontejneru nepatří plechovky od barev, olejů a jiných nebezpečných látek, ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů a to ani jejich demontované části.

Na sběr všech těchto odpadů slouží sběrné dvory.

Do kontejneru odkládejte např. plechovky od nápojů, konzervy od potravin, zátky od nápojů (kovové), alobaly a tuby, drobný odpad (hřebíky, skoby apod.), ostatní kovy z domácností (nádobí atd.)

 

INFORMACE

Na základě zvýšení produktivity třídění odpadu dostáváte zdarma pytel na tříděný odpad - plast. Tyto pytle bude po obci svážet obecní zaměstnanec a to každé pondělí v lichém týdnu (pro upřesnění v týdnu jako je sběr komunálního odpadu). Ven před dům dávejte pouze plně naplněné a zavázané pytle. Za ten dostanete do schránky prázdný k dalšímu naplnění. Patří sem PET lahve – sešlápnuté (vejde se jich až 3x více do kontejneru), plastové obaly od mléka a mléčných nápojů, kelímky (od jogurtů, pomazánek, ale i krémů) obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel (vše bez původních zbytků - prázdné), igelitové tašky, mikrotenové a jiné sáčky, potravinové fólie (ne celofán), plastové obaly od různého zboží (drogistického i potravinářského), polystyren bílý (obalový) i tmavý (plastové nádobí, kelímky…), plastové květináče, obaly od CD, DVD, VHS (včetně samotných nosičů).

Nepatří sem – obaly od olejů, obaly silně znečištěné zbytky jídla, obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií, podlahové krytiny, trubky z PVC.

První sběr byl proveden v pondělí 20. dubna 2015.

Obecní úřad upřesňuje občanům svoz plastů v obci – pytle na plasty, které byly doručeny do domácností, měly sloužit jako výzva pro občany, kteří dosud plast netřídili. I nadále platí, že tříděný odpad můžete odnášet do kontejnerů, tak jak jste to dělali dříve. Nemusíte čekat na odvoz plastů od domu. Děkujeme za pochopení a třídění odpadu, kterým dochází ke snižování nákladů na odvoz odpadů a tím i ke snížení poplatku, který platíte za odvoz popelnic. 

 

Podmínky svozu nádob SKO (popelnic):

 • nádoba je přistavena ve svozový den již od 6.00 hodin
 • k nádobě musí být bezpečný přístup bez terénních překážek
 • nádoba musí být přistavena max. 1,5 m od okraje silnice
 • nádoba musí být v dobrém technickém stavu, aby nemohlo dojít k poškození zdraví pracovníků nebo svozové techniky
 • nádoba může být plněna pouze komunálním odpadem nebo popelem (vychladlým)
 • do nádob je přísně zakázáno ukládat žhavý nebo mokrý popel, tekuté odpady, hořlaviny, žíraviny, výbušniny, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady (barvy, lepidla, pesticidy, léčiva, oleje, baterie, akumulátory, elektrospotřebiče, zářivky, výbojky...)
 • nesmí být překročena nosnost nádob - plastová popelnice 120l - max.60 kg a plastová popelnice 240l - max.110 kg
 • nesmí být plněna přes horní okraj
 • do nádob nesmí být ukládány těžké, přilnavé a neskladné odpady (zemina, beton, cihly, kamení železný šrot, kartony, větve...)
 • nádoby se musí dát vyprázdnit jejím překlopením do svozového vozidla

 

Proč třídit bioodpad?

Bioodpad tvoří cca30-40 % komunálního odpadu. Pokud se bioodpad rozkládá na skládce, vznikají výluhy a uvolňuje se nepříjemný zápach a s ním skleníkové plyny (metan, oxid uhličitý). Použití kompostu zlepšuje  kvalitu půdy, do vyčerpaných půd vrací zpět živiny a zvyšuje její úrodnost aniž bychom museli používat průmyslová hnojiva. Tímto je kompostování prospěšné a šetrné k životnímu prostředí a zároveň je to i levnější, vysoce účinná ekologická forma hnojení. 

Vážené spoluobčané,
níže máte k nahlédnutí Příbalový leták ke kompostu KOMPEKOR T, vyráběného z bioodpadu sváženého z Naší obce v zařízení kompostárny v Těmicích. Tento dokument je pro občany, kteří si kompost odebírají, aby věděli, jak s ním nakládat,  aby se předešlo nesprávnému použití výrobku. Upozorňuji, že se jedná o hnojivo a ne o nějaký substrát, do něhož by se daly přímo sázet rostliny.
Zároveň je připojeno i Rozhodnutí o registraci tohoto výrobku jako organického hnojiva, přímo z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, jejichž akreditovanou laboratoří prošel reprezentativní vzorek výstupu z kompostárny při procesu jeho registrace.

Kompektor T  zde ke stažení

Rozhodnutí o registraci zde ke stažení

 

BioodpadBioodpad

 

Nádoby na BIO :

Co patří do bioodpadu z domácností:

 • zbytky zeleniny a ovoce (jádřince, listy a nať  ze zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů)
 • čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina
 • skořápky z vajíček
 • zbytky pečiva a obilnin
 • piliny
 • zbytky jídel rostlinného původu (např. brambory, rýže)

Co patří do bioodpadu ze zahrad:

 • posekaná tráva
 • listí
 • zbytky rostlin (do vel. 30cm)
 • listy a kořeny zeleniny
 • plevel
 • květiny
 • kousky větví, keřů i stromů (posekané, nastříhané nebo zpracované štěpkovačem)
 • seno
 • sláma
 • popel ze dřeva

Co do  bioodpadu nepatří:

 • tekuté zbytkyjídel
 • oleje
 • maso
 • uhynulá zvířata
 • bioologicky nerozložitelné látky
 • jiné odpady (papír, tetrapack, plasty, sklo ...)

 

EKOR

Jak vyzrát na odpad?

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.

 • nekupujte, co nepotřebujete
 • dejte starým věcem nový smysl
 • upřednostněte nebalené zboží
 • noste si svoji nákupní tašku
 • kupujte velká baleni
 • stop věcem na jedno použití
 • kupujte kvalitní zboží
 • neplýtvejte
 • sledujte datum spotřeby u výrobků
 • nekupujte jednorázové papírové výrobky (kapesníčky, tácky, kuchyňské utěrky a ubrousky atd.), znečištěný papír už není možné recyklovat
 • píšete-li na list papíru, použijte vždy obě jeho strany
 • pro utření rukou na WC v restauracích a obchodních domech používejte látkový ručník nebo elektricky vysoušeč
 • vylepte si na schránku nálepku se slovy „Nevhazovat reklamní letáky“
 • pokud nemusíte, netiskněte emaily ani jiné dokumenty

Proč třídíme odpady?

Staráme se o budounost Země, kterou máme jen jednu a s omezenými, konečnými zdroji materiálu a surovin. Tříděním šetříme materiál, suroviny, zdroje i energii.

EKOKOM

Třídím odpad = šetřím Zemi

1 tuna vytříděného papíru zachrání 2 vzrostlé stromy,  50 % energie a 100 000 litrů vody, které by byly jinak třeba při výrobě papíru pouze ze dřeva.

Využitím materiálu z tříděných PET lahví šetříme ropu, která se nemusí těžit, dopravovat ani rafinovat, šetříme energie. To vše v sobě již materiál PET (polyethylentereftalátu ) má. Můžeme si tedy šetřit zdroje a energie tím, že využijeme materiál PET lahví, stačí je jen vytřídit a odložit na správné místo.

Při tavení skleněných střepů z tříděného skla se spotřebuje o 40 % méně energie než při výrobě skla z primárních materiálů. Energie ušetřená recyklací jedné skleněné lahve by mohla napájet počítač 25 minut, barevnou televizi 25 minut, pračku 10 minut.

Tříděný odpad

Papír

Jaký papír dávat:

 • noviny, časopisy
 • kancelářský papír, reklamní letáky
 • knihy (bez tvrdé vazby tu vytrhněte a vyhoďte do komunálního odpadu), sešity
 • krabice, lepenku, kartón, papírové obaly

Jaký papír nedávat:

 • mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír
 • uhlový papír (kopíráky) a voskovaný papír (např. povoskované kelímky na kávu)
 • papír zatavený do fólie
 • použité plenky a hygienické potřeby, použité papírové utěrky a kapesníky (ty už jsou znehodnoceny)
 • obaly od vajíček (jsou už tolikrát recyklovány, že se už dále nedají zpracovat)

Jak dále pomoci:

 • odkládejte do kontejnerů jen to, co tam patří, má to svůj význam
 • papír nedávejte do kontejnerů v pytlech, ani svázaný provázkem, či přelepený páskou, vysypte jej do kontejneru jen tak. Při dotřídění se musí z pytlů vytahovat, provázky se musí odstraňovat 
 • krabice rozebírejte, zmáčkněte, ať se šetří místo v kontejneru
 • z obálek odlepte plastová okýnka, vytrhněte igelitové výplně
 • na dokumentech nevadí, když necháte sponky, šití koníkem, s tím si zpracovatelé papíru poradí

 

Plastové obaly

PET láhve a plastové nádoby, sáčky, tašky, fólie, plastové kelímky a krabičky od potravin, výrobky z plastů, krabice od džusů, mléčných výrobků, vín apod.plast

Které plasty jsou materiálově využitelné?

PET = Polyethylentereftalát, označení  (obaly potravin a nápojů)

HDPE = Vysokohustotní polyethylen (vzduchem tvarované lahve na čisticí prostředky, kojenecké lahve, balící fólie, dále spotřební zboží jako jsou plastové dózy na potraviny, tzv.duté obaly)

LDPE = Polyethylen nízkohustotní (fólie, smršťovací folie pro balení, igelitové tašky, obaly na potraviny).

PS = Polystyren, (pěnový polystyren je zvlášť tříděn na sběrných střediscích odpadu)

Sklo bílé (čiré)

bílé sklo

Patří sem tyto skleněné obaly:                                   

 • sklenice od marmelád či zavařenin, kečupů
 • lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů
 • rozbité skleničky (bez zbytků potravin a tekutin)

Nepatří do tříděného skla:

 • keramika a porcelán
 • autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Upozornění: tabulové sklo z oken a ze dveří i když je čiré dávejte do barevného skla, má jiné složení než sklo obalové.

Jak nám pomoci:

 • odkládejte do kontejnerů jen to, co tam patří, má to svůj význam
 • obaly vhazujte prázdné, bez obsahu a zbytků jídel
 • obaly nedávejte do pytlů, vysypte je do kontejneru jen tak
 • víčka, zátky na lahvích nevadí, třídírna si s tím poradí

 

Sklo barevné

barevné sklo

Patří sem tyto skleněné obaly:

 • lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů
 • tabulové sklo z oken a ze dveří i když je čiré

Nepatří do tříděného skla:

 • keramika a porcelán
 • autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla

Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Jak nám pomoci:

 • odkládejte do kontejnerů jen to, co tam patří, má to svůj význam
 • obaly vhazujte prázdné, bez obsahu a zbytků
 • obaly nedávejte do pytlů, vysypte je do kontejneru jen tak
 • víčka, zátky na lahvích nevadí když tam zůstanou, sklárny si s tím poradí

Co kam patří a nepatří

Osvědčení o úspoře emisí rok 2020.pdf (1.8 MB)

Osvědčsní o úspoře emisí rok 2019.pdf (1.76 MB)

Osvědčení o úspoře emisí rok 2018.pdf (1.75 MB)

Osvědčení o úspoře emisí rok 2017.pdf (1.75 MB)

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Rychlý kontakt

Obecní úřad Karlín
Karlín č.60
696 14 Čejč

Úřední hodiny

 • PO  16:00 - 18:00 
 • ST   09:00 - 11:00

Czechpoint

CZECHPOINT

Odkazy

KRIZPORT

Logo Kyjovské Slovácko v pohybu

Logo chytré blodýny

Rozpočet

Rozpočet

Aktuální počasí

dnes, úterý 26. 10. 2021
zataženo 10 °C 4 °C
středa 27. 10. jasno 13/3 °C

Datum a čas

Dnes je úterý, 26. 10. 2021, 11:38:05

Facebook

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26
1
27 28 29 30 31